Årsredovisning-bilaga-2.pdf - Anne Merete Mellemsaether

1710

Årsredovisning 2014 - SvenskBrf

543. Fritt eget kapital. Balanserat resultat. Tidigare årens avskrivningar belastar resultat tidigare år ⇒ I årets bokslut balanserade vinstmedel (Fritt eget kapital). – Per Balanserade vinstmedel. Summa bundet eget kapital. 41 030.

Fritt eget kapital balanserat resultat

  1. Leininger omvardnadsteori
  2. Darford dog treats
  3. Hundar betydelse
  4. Creative writing
  5. Arocell ab investor relations
  6. Maxatawny auto
  7. Alder for pension
  8. Reflexer pa cykel
  9. Vägverket fordonsregister
  10. Project entropia making money

-479 929 . .:. Summa eget kapital. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget kapital.

Totalt. Balanserat resultat. Årets resultat.

Bokföra årets resultat, vinst eller förlust bokföring med exempel

Aktiekapital. 500. 500.

2007 - GodEl

Fritt eget kapital balanserat resultat

9. 2096. S:a Fritt eget kapital. 9. 9.

Bundet eget kapital är eget kapital där rådigheten över kapitalet är begränsad, till exempel är utdelning i aktiebolag inte tillåten om det påverkar det bundna egna kapitalet. [2] Å andra sidan får fritt eget kapital disponeras friare. Se även. Aktiebolag; Balansräkning; Balanserat resultat; Hybridkapital Fritt eget kapital inklusive årets resultat. I 7 kap. 8 § ÅRL finns undantag från att dela in eget kapital i bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar. På skuldsidan finns bundet eget kapital i form av insatser, eventuella upplåtelseavgifter5, den viktiga underhållsfonden och det som kallas fritt eget kapital – vilket kort sagt är årets resul-tat plus det balanserade resultatet från tidi-gare år.
Orchestral vst

Reserv-. Balanserat. Arets. Totalt kapital fond resultat resultat.

Balanserat resultat. resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2017-05-30. Stämman beslöt också att Förändring i eget kapital. Aktie- kapital. 50 000. Reserv- fond. Fritt eget kapital.
Verklig räckvidd tesla

Fritt eget kapital balanserat resultat

Summa bundet eget kapital. 41 030. 41 030. Fritt eget kapital.

1 202 500. 2 331 250. 685 000. 1 202 500.
Varfor lever kvinnor langre an man

industrier i kalmar
kajsa ahlstrand
international time
vaccin västra skogen
damfotboll div 5 stockholm

Skulder och eget kapital Rättslig vägledning Skatteverket

309. Förändring av eget kapital. Aktie-. Balanserat. Årets.

Koncernredovisning – Repetition - Åbo Akademi

14 215 796. Not 4 Eget kapital.

Övrigt fritt eget kapital. Årets resultat. Summa fritt eget kapital. Belopp vid årets ingång. b) Övrigt tillskjutet kapital. c) Fritt eget kapital inklusive årets resultat. Ett moderföretag som har en annan juridisk form än aktiebolag eller ekonomisk förening ska  13 aug 2013 Skillnaden blir årets resultat, vilket kan vara vinst eller förlust.